Política de privacitat

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Funeràries de Catalunya, s.a. informa a l’Usuari, que les dades personals que faciliti en qualsevol moment i de forma voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota responsabilitat de Funeràries de Catalunya, s.a. i seran tractades amb l’exclusiva finalitat de gestionar la nostra relació comercial amb vostè i per remetre-li informació sobre els productes i serveis en els que vostè pugui estar interessat. Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com estipula la LOPD, escrivint a la nostra seu social:

Funeràries de Catalunya, s.a.
Valencia 359 Eº 1º
08009 Barcelona

També pot exercir aquests drets a través de la següent adreça de correu electrònic: funecat@funecat.cat indicant la referència << Dades Personals >>.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors sol·licitem que ens comuniqui, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

MESURES DE SEGURETAT

L’informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això d’acord amb el que estableix l’article 9 de la LOPD i en el Capítol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.

CONTACTE

Estem a la seva total disposició per respondre a les seves preguntes, preocupacions o comentaris referents a la nostra empresa, els nostres productes, el nostre lloc web o la nostra política de privacitat. Els oferim les següents formes de posar-se en contacte amb nosaltres:

Funeràries de Catalunya, s.a.
Valencia 359 Eº 1º
08009 Barcelona
tel +34 934 571 637
funecat@funecat.cat