Junta general d’accionistes de Funecat 2018

Junta general d’accionistes de Funecat 2018

L’òrgan d’Administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que disposen els estatus de la companyia i les disposicions legals vigents, convoca Junta General Ordinària i extraordinària d’accionistes, que es celebrarà el proper 13 de juny de 2018 en el domicili...