Convocatoria de junta general de Funecat

Convocatoria de junta general de Funecat

Convocatòria de Junta General Ordinària y Extraordinària d’Accionistes de la Companyia “Funeràries de Catalunya, S.A.” L’òrgan d’administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que disposen els estatus de la companyia i les disposicions legals vigents, convoca...